Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, i ständig interaktion med sin omvärld. Vid Akademin för hälsa och välfärd bedriver vi utbildning, forskning och forskarutbildning som möter de utmaningar som ett föränderligt samhälle står inför inom hälso- och välfärdsområdet. Möjligheter och hinder för att utveckla och vidmakthålla hälsa knyts till individers och gruppers livsstilar/levnadsvanor, men också till de livsvillkor och välfärdskomponenter som samhället erbjuder. Dessa komponenter är i snabb förändring genom politiska trender, ekonomiska villkor, demografiska skiften och teknikutveckling. Avdelningen Samhälle och välfärd vid Akademin för hälsa och välfärd söker nu en professor i socialt arbete. Avdelningen har ambitionen att bli en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har en unik och stark samhällsvetenskaplig grund och en anknytning till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil.
 
Arbetsuppgifter
Som professor i socialt arbete ska du bidra till att:
  • Stärka högskolans forskning och utbildning inom socialt arbete så att förutsättningar att erhålla examensrättigheter för en socionomutbildning uppnås.
  • Stärka avdelningen Samhälle och välfärd i forskning och utbildning i utvecklingen av forskarkollegiet och akademins strävan efter att skapa framgångsrika kompletta akademiska miljöer.
  • Stärka den växande och flervetenskapliga/multidisciplinära forskningen och utbildningen inom hälsa och livsstil med fokus på förhållandet mellan människors hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem samt akademins utbildningar på avancerad- och forskarnivå.
En central uppgift är att medverka till att stärka ämnet socialt arbete i relation till den akademiövergripande och flervetenskapliga forskningen inom hälsa och livsstil samt forskningen inom avdelningen Samhälle och välfärd.Avdelningen har en tradition av en stark handikappvetenskaplig forskning och har förnärvande en sådan inrikting i forskarutbildningen i hälsa och livsstil. Vi ser gärna sökande som kan bidra till att stärka och utveckla detta forskningsområde.
 
Inom ramen för professorsanställningen bedrivs forskning inom området socialt arbete och välfärd med hög internationell kvalitet, deltagande i och utvecklande av samarbeten med nationella och internationella samarbetspartners inom såväl som utom akademin, aktivt sökande av externa forskningsanslag som förutom egen forskningsfinansiering bidrar till att inspirera och stödja andra forskare vid avdelningen Samhälle och välfärd.
 
Vidare ingår publicering av forskningsresultat i internationella vetenskapliga tidskrifter som bidrar till att stärka avdelningens-, akademins och lärosätets forskning. I anställningen ingår också handledning och examinatorskap på grund-, avancerad- och forskarnivå. Behörighet
Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av professor:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
 
Övriga kvalifikationer
Du som söker ska ha en doktorsexamen i socialt arbete alternativt angränsande områden. Du ska ha erfarenhet av och vara framgångsrik i att erhålla finansiering för och bedriva tvärvetenskaplig forskning, att samverka och att undervisa samt dokumenterade vetenskapliga erfarenheter inom forskningsområdet socialt arbete. Ett utvecklat intresse för genus och jämställdhetsfrågor är meriterande. Du som söker bör vara självgående, ha samarbetsförmåga, vara strukturerad, drivande, utåtriktad och kunna ha förmågan att leda andra.

 
Ansökan
Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem MyNetwork (se länkar på denna sida). Sista ansökningsdag är se nedan
Ansökan ska innehålla:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
 
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 
3. En fullständig publikationslista.
 
4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
 
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter, uppdrag som sakkunnig, som fakultetsopponent, ledamot av betygsnämnd m m. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, bedömning av docentkompetens, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet samt doktorsavhandlingar och magisterarbeten som sökanden handlett fram till examen.
 
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning samt handledarutbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
 
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 
5. Maximalt tio (10) åberopade publikationer.
 
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.
 
Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/49
Kontakt
  • Malin Hallén, Avdelningschef, 035-167578
  • Philipp Seuffer, HR-specialist, 035-167739
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Kristina Holmberg, OFR/s, 035-167925
Publicerat 2017-06-05
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb