Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad är en spännande arbetsplats för lärande, utveckling och forskning, i ständig interaktion med sin omvärld. Avdelningen Samhälle och Välfärd vid Akademin för Hälsa och Välfärd har ambitionen att utvecklas till en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har sin grund i en unik och stark samhällsvetenskaplig tradition som knyter an till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till magister, master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. Avdelningen bedriver idag utbildning och forskning inom arbetsvetenskap, handikappvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi och socialt arbete. Utbildningen i socialt arbete ges för närvarande inom ramen för utbildningsprogrammet Organisering och ledning av arbete och välfärd, som har en inriktning mot socialt arbete. Det pågår ett utvecklingsarbete mot att starta upp ett socionomprogram.


Inom ramen för ovan utlyses en anställning som universitetsadjunkt i socialt arbete.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs företrädelsevis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. Undervisning bedrivs främst inom socialt arbete, men undervisning inom andra ämnen kan också förekomma. Di kommer också bedriva utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. Administrativa uppgifter ingår också. Du förväntas samarbeta med andra lärare/forskare inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av avdelningen Samhälle och välfärd som en komplett akademisk miljö och ämnet Socialt arbete.

Behörig att anställa som adjunkt
Behörig att anställas som adjunkt är den som har examen på avancerad nivå samt har visat pedagogisk skicklighet. Utöver den allmänna behörigheten ovan kan ytterligare behörighetskrav uppställas utifrån varje enskild anställnings arbetsuppgifter, inriktning och andra specifika omständigheter. För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper . I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder
”Vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Skickligheten skall sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat.” (Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) 4 §.)
”Vid anställning skall myndigheten utöver skickligheten och förtjänsten också beakta sådana sakliga grunder som stämmer överens med allmänna arbetsmarknads-, jämställdhets-, social- och sysselsättningspolitiska mål.” (Anställningsförordning (1994:373) 4 §.)
Högskolan i Halmstad har beslutat om nedanstående bedömningsgrunder vid anställning av adjunkt. De olika bedömningsgrunderna utvecklas vidare i de följande avsnitten.
• Pedagogisk skicklighet (avsnitt 10.3.1)
• Ledarskap och administrativ skicklighet (avsnitt 10.3.2)
• Samverkan med det omgivande samhället (avsnitt 10.3.3)


Ansökan
Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem MyNetwork (se länkar på denna sida). Sista ansökningsdag är se nedan.

Ansökan ska bestå av:
Ansökan ska innehålla:
1. En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg,
2. En publikationslista,
3. En redogörelse för det som den sökande åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
b) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
c) samverkan med det omgivande samhället ska vara dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
4. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletterande handlingar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/52
Kontakt
  • Malin Hallén, Avdelningschef, 035-167578
  • Philipp Seuffer, HR-specialist, 035-167739
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Kristina Holmberg, OFR/s, 035-167925
Publicerat 2017-06-05
Sista ansökningsdag 2017-08-13

Tillbaka till lediga jobb