Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Vi söker i dig som är disputerad universitetslektor i omvårdnad. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid vid avdelningen för hälsa och omvårdnad, Akademin för Hälsa och Välfärd. 30 % forskningstid under de två första åren garanteras.

Högskolan i Halmstad befinner sig i en spännande utveckling då lärosätet nyligen har erhållit rätten att bedriva forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil med inriktning omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Högskolan i Halmstad har såväl en etablerad sjuksköterskeutbildning som nationellt och internationellt uppmärksammad vårdforskning inom omvårdnad. Denna forskning bedrivs främst inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI). Anställningen bidrar i enlighet med intentionen i Högskolan i Halmstads forsknings- och utbildningsstrategi till att utveckla en komplett akademisk miljö inom huvudområdet omvårdnad.

Arbetsuppgifter

Som Universitetslektor i omvårdnad kommer du huvudsakligen att ägna dig åt undervisning inom grund och avancerad nivå på sjuksköterskeprogrammen. Du kommer också att ägna dig åt handledning och examination på både grund- och avancerad nivå. Undervisning och handledning kan förekomma på forskarnivå. Undervisning hålls på både svenska och engelska och kan komma att bedrivas vid båda studieorterna, Halmstad och Varberg. Kompetensutveckling och administrativa uppgifter ingår i anställningen. 

Som forskare förväntas du bidra med egen forskning med forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även ha förmåga att bidra aktivt till utvecklingen av huvudområdet omvårdnad och utveckla konstruktivt samarbete med andra forskare inom området Hälsa och Livsstil på Högskolan i Halmstad såväl som med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.

Under de första två åren av anställningen ingår tid för forskning med 30 %. Därefter kommer andelen forskningstid vara beroende av förmågan att söka interna och externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Utöver den allmänna behörighetenovan ska den sökande ha avlagt sjuksköterskeexamen. För den aktuella tjänsten är det meriterande om den sökande har någon specailistutbildning som finns på lärosätet.

Vidare är det också meriterande  om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Du som söker bör vara självständig, vara strukturerad, ansvarstagande, drivande, ha god samarbetsförmåga, utåtriktad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bedömningsgrunder

Enligt högskoleförordningen gäller att som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga kompetensen/motsvarande. Högskolan i Halmstad har beslutat att även ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället ska vara grunder för bedömning.

Ansökan

Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem MyNetwork (se länkar på denna sida). Sista ansökningsdag är se nedan

 

Ansökan ska innehålla:

 1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
 2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 3. En fullständig publikationslista.
 4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
 5. a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
 6. b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
 7. c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 8. d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 9. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 10. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Eventuella kompletterande handlingar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.  

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/67
Kontakt
 • Ing-Marie Carlsson, Avdelningschef, 035-167821
 • Philipp Seuffer, HR-specialist, 035-167739
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Kristina Holmberg, OFR/s, 035-167925
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-08-31

Tillbaka till lediga jobb