Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad befinner sig i en spännande utveckling av övergripande profilering av forskning, utbildning och samverkan inom området hälsoinnovation. Sedan ett par år tillbaka bedriver lärosätet forskarutbildning inom det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil med inriktning omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Högskolan i Halmstad har en väl etablerad sjuksköterskeutbildning som stärks av nationellt och internationellt uppmärksammad forskning inom omvårdnad. Denna forskning bedrivs inom forskningsmiljön Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI). Anställningarna bidrar till att utveckla en komplett akademisk miljö inom huvudområdet omvårdnad.
Vi erbjuder två tidsbegränsade anställningar under två år på heltid, vid avdelningen för hälsa och omvårdnad, Akademin för Hälsa och Välfärd. Anställningen innebär 60% forskning, 40% undervisning.


Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för den utlysta tjänsten består till sin huvuddel i forskning inom forskargruppen Hälsoinnovation för barns psykiska hälsa. Forskningen är inriktad på deltagarstyrd utveckling av hälsofrämjande interventioner som främjar hälsa och välbefinnande hos barn och unga.

De två anställningarna har följande forskningsfokus:

  • Forskning om utveckling och implementering av en digital tjänst som främjar barns delaktighet i vård och habilitering.
  • Forskning om socialt kapital bland barn och dess betydelse för hälsa samt koppling till urbana miljöer och samhällen.
Anställningen avser också undervisning inom bland annat sjuksköterskeprogrammet och i fristående kurser på grund och avancerad nivå samt inom masterprogrammet i Hälsa och livsstil. I anställning som biträdande lektor ingår handledning och examination på både grund- och avancerad nivå samt doktorandnivå. Undervisning hålls på både svenska och engelska och kan komma att bedrivas vid båda studieorterna, Halmstad och Varberg. Kompetensutveckling och administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. (HF 4 kap 12a §). Sökanden ska ha doktorsexamen med för anställningen lämplig inriktning.
För Högskolan i Halmstad är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning 15 hp eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.
Du som söker bör vara självständig, vara strukturerad, ansvarstagande, drivande, ha god samarbetsförmåga, utåtriktad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Bedömningsgrunder
Enligt högskoleförordningen gäller att som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga kompetensen. Högskolan i Halmstad har beslutat att även ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället ska vara grunder för bedömning.
Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem MyNetwork (se länkar på denna sida).
Ansökan ska innehålla:
1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.
 
2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 
3. En fullständig publikationslista.
 
4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
 
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
 
b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sitt eget och studenternas lärande och bidrar till pedagogisk utveckling. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
 
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 
5. Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
 
6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.
Eventuella kompletteringar av handlingarna ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/90
Kontakt
  • Anders Nelson, Akademichef, 035-167488
  • Ing-Marie Carlsson, Avdelningschef, 035-167821
  • Sofia Ersson Heinsjö, HR-specialist, 035-167198
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Kristina Holmberg, OFR/s, 035-167925
Publicerat 2017-06-30
Sista ansökningsdag 2017-09-30

Tillbaka till lediga jobb