Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Området innovationsvetenskap innefattar studier av hur interna och externa förhållanden påverkar innovationsprocesser och hur idéer uppnår framgång på marknaden dvs. blir innovationer. Det kan handla om att studera ledningen av utvecklingsprocesser för att nå strategiska mål eller studier av marknadsmässiga eller andra externa villkor för entreprenörens, företagets, regionens eller industrins innovationsförmåga och ekonomiska tillväxt. CIEL (Centrum för Innovations-, Entreprenörskaps- och Lärandeforskning) bedriver forskning om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. För närvarande består miljön av sammanlagt ett femtiotal forskare varav nio professorer och åtta docenter. Den tilltänkta universitetslektorn kommer att ingå i forskningsmiljön CIEL. Högskolan i Halmstad har rätt att examinera på doktorsnivån inom innovationsvetenskap.  

Forskning inom industriell organisation handlar för närvarande främst om industriella processer för innovationer från idé till kommersialisering av produkter och tjänster men även om nya organisatoriska lösningar för framväxt och utveckling av innovation. Inom industriell organisation bedrivs forskning inom områden hantering av komplexa system, projektledning, multiprojekt-, portfölj- och programstyrning, produktutveckling, Human Resource Management för innovation, ledning av innovationsprocesser, spridning av innovation, involvering av leverantörer och kunder i innovationsprocesser samt utveckling av nya affärsmodeller för kommersialisering. 

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning och utveckling av kurser på grund- och avancerad nivå inom området innovationsvetenskap, forskning inom innovationsvetenskap inriktning industriell organisation/företagsekonomi och administrativa arbetsuppgifter. Undervisning bedrivs på engelska. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. 

BehörighetBehörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten enligt ovan kräver Högskolan i Halmstad att lektor ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

I övrigt krävs goda kunskaper i engelska. 

Övriga kvalifikationer Du som söker har en doktorsexamen, helst inom innovationsvetenskap.

Du behöver ha vana av och vara framgångsrik i att bedriva undervisning, forskning och att samverka. Tidigare erfarenhet av flervetenskapliga och/eller tvärvetenskapliga projekt är meriterande samt att ha publicerats internationellt och att ha sökt och erhållit externa medel för forskning. Du som söker ska vara självgående, ha mycket god samarbetsförmåga, vara strukturerad, drivande, utåtriktad och ha förmåga att leda andra. Det är meriterande att ha bred erfarenhet inom olika branscher, både inom tillverkningsindustri och tjänstebaserade sektorer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram kursmaterial.  

Bedömningsgrunder: ”Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket.” (= den vetenskapliga kompetensen). (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor: Ledarskapsförmåga, administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.  

Eftersom vi på Högskolan i Halmstad arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna att kvinnor söker anställningen. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. 

 

Ansökan ska skickas genom Högskolan i Halmstads rekryteringssystem Varbi (se länk på denna sida).

Ansökan ska innehålla:

- En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen, dessa ska avse såväl undervisning som forskning.

- En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.

- En fullständig publikationslista.

- En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

- Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.

- Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade. 

Eventuella kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast två veckor efter ansökningstidens utgång.

 Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/149
Kontakt
  • Joakim Tell, avdelningschef, docent, 035-167468
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 035-167183
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
Publicerat 2018-02-12
Sista ansökningsdag 2018-03-05

Tillbaka till lediga jobb