Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Vid Högskolan i Halmstad arbetar cirka 600 personer inom utbildning, forskning, administration och stöd. Lärosätet är därmed en av Halmstads största arbetsplatser. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap, data- och elektroteknik, informationsvetenskap, hälsa, samhälle, humaniora och lärarutbildning. Flera av våra utbildningsprogram och forskargrupper är unika för Sverige, och Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet”.

Avdelningen Hälsa och idrott vid Akademin för hälsa och välfärd är en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Forskningen inom Hälsa och idrott handlar om strukturella förutsättningar och sociala bestämningsfaktorers betydelse för ungas välbefinnande och en hållbar uppväxt, psykologiska perspektiv på idrottsskada och karriärövergångar, fysisk aktivitet och hälsa, hälsism samt hälsofrämjande insatser i skolan, arbetslivet och civilsamhället (exempelvis idrotten).  Avdelningen har en utbildningsbas i tre grundutbildningsprogram som inriktas mot idrotts- och motionspsykologi, hälsopedagogik samt idrottsvetenskap med fokus professionell idrottskarriär och arbetsliv. Folkhälsovetenskapligt perspektiv är integrerat i det hälsopedagogiska programmet, omvårdnad och masterutbildningen i Hälsa och Livsstil. Folkhälsovetenskapliga kurser ingår också i ett kandidatprogram som genomförs i samarbete med Mittuniversitet i Sundsvall. Utöver de tre grundutbildningsprogrammen finns flertalet fristående kurser vid avdelningen, samtliga med relevans för området hälsa och idrott. Utbildningarna har en unik och stark samhällsvetenskaplig grund och en anknytning till forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott) samt till master och forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil. Med denna utgångspunkt har folkhälsovetenskap kommit att utgöra ett betydande kompetensfält i avdelningen samtliga delar.

Inom ramen för ovan utlyses en anställning som universitetslektor i folkhälsovetenskap. I anställningen ingår tid för forskning och forskningsutvecklande verksamhet på 25 % under ett år, för att därefter övergå till att vara villkorat av sökta interna och externa forskningsmedel.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, handledning av examinationsarbete på grund och avancerad nivå samt administration.  Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i folkhälsovetenskap. Undervisning förekommer även inom hälsopedagogik och kurser inom huvudområdet Hälsa och livsstil samt inom omvårdnad på grund och avancerad nivå. I anställningen ingår också utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. Administrativa uppgifter ingår också i anställningen. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt utav vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom akademins forskningsmiljö och Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av avdelningen Hälsa och idrott som en komplett akademisk miljö.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Kvalifikationer

Du som sökande har en doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller angränsande områden med hög relevans för anställningen. Meriterande är om den sökande har bedrivit forskning med inriktning mot akademins profilområden. I det fall den sökande har både ett starkt nationellt och internationellt folkhälsovetenskapligt perspektiv, samt erfarenhet av, tillämpat arbete inom området är även detta meriterande. Vidare krävs vana och framgång i att bedriva forskning och samverkan samt mycket stor vana av att driva distansundervisning med ett högt inslag av digitalisering. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Den sökande ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder

"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor:

  • - Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • - Förmåga att samverka med det omgivande samhället.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön. Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2017/151
Kontakt
  • Mattias Nilsson, avdelningschef, 035-167100 (växeln)
  • Maria Nyholm, ämnesföreträdare, 035-167100 (växeln)
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2018-01-14

Tillbaka till lediga jobb