Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Vid Högskolan i Halmstad arbetar ca 600 personer inom utbildning, forskning, administration och stöd. Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier som verkar inom följande områden: ekonomi, teknik och naturvetenskap, data- och elektroteknik, informationsvetenskap, hälsa, samhälle, humaniora och lärarutbildning. Flera av våra utbildningar och forskargrupper är unika för Sverige. Högskolan profilerar sig som ”det innovationsdrivande lärosätet”. Anställningen är placerad vid avdelningen för samhälle och välfärd på Akademin för hälsa och välfärd.


Beskrivning

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras kommunikationens och mediernas roll i samhället, deras produktionsvillkor, innehåll och publik. Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger både på samhällsvetenskapliga och humanistiska teorier och metoder.

Avdelningen för samhälle och välfärd är en komplett akademisk miljö med forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Utbildningarna har en unik och stark samhällsvetenskaplig grund som knyter an till den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön CVHI (Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott), samt till magister-, master- och forskarutbildning inom hälsa och livsstil.
En professorsanställning i medie- och kommunikationsvetenskap ska bidra till att:

 • Stärka högskolans forskning och utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på akademins profilområden.
 • Stärka avdelningen i forskning och utbildning, utvecklingen av forskarkollegiet och akademins strävan efter att skapa framgångsrika kompletta akademiska miljöer.
 • Stärka den växande och flervetenskapliga/multidisciplinära forskningen och utbildningen (på grund-, avancerad och forskarnivå) inom hälsa och livsstil med medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektiv.

Arbetsuppgifter
En central uppgift är att medverka till att stärka ämnet medie- och kommunikationsvetenskap i relation till den akademiövergripande och flervetenskapliga forskningen inom hälsa och livsstil, samt forskningen inom avdelningen, med fokus på förhållandet mellan samhällsutveckling och människors hälsa och levnadsvillkor.

Inom ramen för professorsanställningen förväntas du bedriva forskning inom området medier, kommunikation och hälsa:

 • Med hög internationell kvalitet
 • Med aktivt deltagande i och utvecklande av samarbeten med nationella och internationella samarbetspartners, inom såväl som utom akademin.
 • Genom att aktivt söka externa forskningsanslag, som förutom egen forskningsfinansiering bidrar till att bygga en stark forskningsmiljö samt inspirera och stödja andra forskare vid avdelningen.

I arbetsuppgifterna ingår även internationell publicering samt att bidra till utvecklingen av området medier och hälsa, gällande såväl forskning som utbildning, inom akademins verksamheter.

Behörighet
Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §).

Bedömningsgrunder
”Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.” (HF 4 kap 3 §). Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av professor:

 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Ledarskap och administrativ skicklighet
 • Samverkan med det omgivande samhället.

Övriga kvalifikationer
Du som söker ska ha:

 • Dokumenterade vetenskapliga erfarenheter av medie- och kommunikationsforskning med tydlig anknytning till hälso-, livsstils- och välfärdsfrågor (gärna med fokus på digitala medier, barn och unga, konsumtion samt hälsa).
 • Doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.
  Erfarenhet av och vara framgångsrik i att erhålla finansiering för och bedriva medie- och kommunikationsvetenskaplig samt mång/tvärvetenskaplig forskning
 • Erfarenhet av framgångsrik samverkan och undervisning

Ett utvecklat intresse för genus och jämställdhetsfrågor är meriterande. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad, drivande, utåtriktad med förmåga att leda andra.

Villkor
Ansökan skickas genom Högskolans rekryteringssystem MyNetwork (se länk på denna sida). Ansökan ska innehålla:

 1. En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
 2. En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
 3. En fullständig publikationslista.
 4. En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
  a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter, uppdrag som sakkunnig, som fakultetsopponent, ledamot av betygsnämnd m m. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, bedömning av docentkompetens, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet samt doktorsavhandlingar och magisterarbeten som sökanden handlett fram till examen.
  b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning samt handledarutbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
  c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
  d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
 5. Maximalt tio (10) åberopade publikationer.
 6. Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på högskolan i Halmstad).

Alla kopior ska vara vidimerade.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/7
Kontakt
 • Malin Hallén/Avdelningschef, 035-16 71 00
Facklig företrädare
 • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
 • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2018-02-08
Sista ansökningsdag 2018-03-01

Tillbaka till lediga jobb